Als Pieter zijn goedlopende en zeer winstgevende reclamebureau aan zijn twee zoons Arend en Rudy verkoopt, denkt hij dat hun toekomst verzekerd is. Zelf vertrekt hij voor een halfjaar naar Italië, samen met zijn vrouw Angela. Helaas zijn de berichten die hij daar ontvangt over het familiebedrijf niet positief. Het dreigt zelfs failliet te gaan. Angela kan maar niet begrijpen dat twee zoons die hetzelfde zijn opgevoed, zo verschillend in het leven staan en zo verschillend met zaken omgaan. De een wil alleen maar meer geld en meer macht. De ander is juist heel gevoelig en creatief. De vrouwen met wie ze getrouwd zijn, vertonen dezelfde trekjes. Simone wil alleen maar mooi en duur, terwijl Elleke van gezelligheid houdt en samen dingen wil ondernemen. Ze waren een hechte familie zolang Pieter aan het hoofd van de zaak stond, maar met een dreigend faillissement in aantocht, is het moeilijk nog lief en aardig met elkaar om te gaan.

Hetty Luiten heeft al veel romans geschreven. Daarnaast werkt ze als zelfstandig vertaalster. Op 7 maart 2013 is Hetty Luiten zeer plotseling, na een kort ziekbed, overleden.